MẠNG LƯỚI CÁC NHÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG GAME HÀNG ĐẦU ĐÔNG NAM Á

700+
Creators
80M+
Khán giả
1.6B+
Lượt tiếp cận

Nhà sáng tạo nội dung nổi bật

Dịch vụ dành cho thương hiệu

Sản xuất nội dung viral
LIVESTREAM QUẢNG BÁ
Review & nội dung định hướng
Chiến dịch nội dung
chuyên biệt

tham gia ota network, creator nhận được

  • Trở thành đối tác và hưởng quyền lợi đối tác đặc quyền của Facebook Gaming.
  • Nhận được hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ của Facebook Gaming liên quan đến mọi vấn đề nền tảng.
  • Cơ hội tham gia các chiến dịch quảng cáo của các nhãn hàng.
  • Tham gia sự kiện quốc tế do Facebook Gaming tổ chức.
  • Gặp gỡ/giao lưu cùng các creator trong chương trình.
  • Tư vấn, định hướng phát triển hình ảnh và nội dung.
Tìm hiểu thêm

Cảm ơn sự hợp tác

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI