OTA Network

Creator awards

2020

Lễ vinh danh những Gaming Creators xuất sắc nhất trong năm 2020 trên nền tảng Facebook Gaming dựa vào thành tích và đóng góp của họ với nhiều hạng mục thú vị.

Creator bứt phá nhất

Hạng mục đề cử Creator có những bước tiến đột phá về livestream trong năm 2020 trên nền tảng Facebook Gaming

Loading...