Vietnam Creator Summit 2018 diễn ra vào 17 & 18/12/2018, tại Đà Nẵng do OTA Network và Facebook Gaming đồng tổ chức, quy tụ gần 100 nhà sáng tạo nội dung game - Gaming Creator/streamer hàng đầu Việt Nam.