Creator Games: Battle of Heroes là giải đấu online với sự góp mặt của những Facebook Creator nổi bật khắp Châu Á - Thái Bình Dương ở những bộ môn Liên Quân Mobile, PUBG Mobile. 68 creators đến từ Việt Nam tham gia giải đấu với chiến thắng thuộc về Cô Đơn Team (game PUBG Mobile) và Team Đậu Luộc (game Liên quân Mobile)

Kết quả

- Tổng tiếp cận: 26,802,930

- Số lượng creators tham gia: 68

- Tổng số giờ sản xuất: 229 giờ