Cuộc thi đầu tiên của OTA Plus và là cơ hội để các creator thể hiện bản thân qua những video highlight game của mình

Kết quả

- Tổng lượt tiếp cận: 314,892 lượt

- Tổng lượt tương tác: 58,496 lượt

- Số lượng: 19 creators/ 19 tác phẩm

- Tăng trưởng follower page OTA Network (từ 29/07 - 12/08): +933