Cuộc thi Highlight Contest: Khoảnh khắc ingame 2020

Cuộc thi đầu tiên của OTA Plus và là cơ hội để các creator thể hiện bản thân qua những video highlight game của mình

Kết quả

- Tổng lượt tiếp cận: 314,892 lượt

- Tổng lượt tương tác: 58,496 lượt

- Số lượng: 19 creators/ 19 tác phẩm

- Tăng trưởng follower page OTA Network (từ 29/07 - 12/08): +933

CÙNG CHÚNG TÔI NÂNG TẦM
THƯƠNG HIỆU CỦA BẠN