- Creator tham gia: DK Khỉ & Anh Mã

- Hoạt động tăng tương tác, tăng branding cho OTA Network

- Kết nối các creator trong cộng đồng

Kết quả

- Tổng lượt tiếp cận: 137,319

- Tổng lượt tương tác: 15,024

- Thời lượng: 90 phút

- CCV cao nhất: 442

- Số phút xem: 22,641

- Số comment: 3,478

- Số share: 223