Chuyên mục tư vấn tình cảm từ 2 creator của OTA Network: Kéo Rank TV và PS Man

Kết quả

- Tổng lượt tiếp cận: 56,879

- Tổng lượt tương tác: 3,145

- Thời lượng: 108 phút

- CCV cao nhất: 218

- Số phút xem: 12,177

- Số comment: 2,242

- Số share: 165