Gương mặt của năm không những là cơ hội đặc biệt tăng performance của Creator vừa và lớn trong tuần lễ quan trọng Goldweek, mà còn giúp Creator tiếp cận đông đảo đến fan hâm mộ và khẳng định vị trí, thương hiệu của mình.

Kết quả

- Tổng tiếp cận: 971,868,085

- Tổng tương tác: 43,956,849

- Số lượng Creator tham gia: 278

- Tổng số giờ sản xuất: 18,011 giờ