Bắt đầu từ tháng 6/2010, khả năng kiếm tiền thông qua các công cụ của Facebook Gaming trở thành 1 trong các điều kiện quan trọng để đánh giá hiệu suất của các creators. Nhằm nhắc nhở về tầm quan trọng cũng như tạo điều kiện để các bạn creators làm quen với các công cụ kiếm tiền này, OTA Network đã tổ chức cuộc thi “Thương vụ bạc tỷ”.

Kết quả

Số lượng Creators tham gia: 242 creators (như mục tiêu dự kiến) % tăng trưởng kiếm tiền của toàn thị trường: tháng 7 tăng 17% so với tháng 6

- Tổng tháng 6: $148,633

- Tổng tháng 7: $173,910