Hai Creator Bố già Văn Hải (OTA Plus) & Thành Mốc (OTA Network) cùng giao lưu về khoảng cách thế hệ trong ngành livestream game.

Kết quả

- Tổng lượt tiếp cận: 67,285

- Tổng lượt tương tác: 19,876

- Thời lượng: 95 phút

- Số phút xem: 27,122

- Số comment: 3,822

- Số share: 382