Tuần lễ livestream lớn nhất trong năm nhằm kết nối tất cả các creators trong mạng lưới và nâng cao kĩ năng của từng creator.

Bối cảnh

Sau thành công của tuần lễ livestream được tổ chức nhân dịp sinh nhật, đội ngũ OTA Network luôn mong muốn được tiếp tục tổ chức những sự kiện có tính kết nối và tương tác cao tương tự. Vì vậy, với mục tiêu liên tục gia tăng tương tác với các fan cũng như củng cố sự kết nối giữa các creator, OTA Network tổ chức tuần lễ vàng - tuần lễ livestream lớn nhất trong năm.

Mục tiêu

- Gia tăng brand awareness của OTA Network với cộng đồng người theo dõi các streamer

- Gia tăng tương tác giữa streamer và các fan

Thực hiện

Tuần lễ vàng là sự kiện livestream thứ hai của cộng đồng OTA Network, được tạo nên không chỉ bới đội ngũ các streamer đầu tiên của mạng lưới mà còn là đội ngũ hỗ trợ đông đảo. Tuần lễ vàng đã gặt hái được lượng reach lớn và được ủng hộ rộng khắp với lượng tương tác lên đến hàng triệu.

Kết quả

Production hours: 15,827

Tổng lượng tiếp cận: 317,284,765

Tổng lượng tương tác: 11,799,161